Vårt sätt att arbeta

Vi växer genom att göra våra kunder framgångsrika. Det är en av anledningarna till att vi så helhjärtat tror och satsar på nära samarbeten, byggda på en fast grund av tillit och sunda affärsprinciper, som gör båda parter till vinnare.

Vårt fokus är därför på att säkerställa och maximera effektivitet, samtidigt som kunden kan behålla kontrollen. Båda dessa kriterier är viktiga. För att en organisation ska våga byta ut en gammal, beprövad lösning måste det innebära tydliga och mätbara fördelar. Men det får inte ske på bekostnad av förmågan att styra och förändra sin verksamhet. Verklig effektivitet handlar om att kunna avgöra vad som måste göras, och att ha kraft och verktyg att agera på rätt sätt.

 

Rätt kunskap

Du får tillgång till Aditros samlade kompetens av HR- och ekonomilösningar. Vår erfarenhet av att utveckla och implementera omorganisationer, kompetens inom omvärldsbevakning och konsekvensutredningar, och en mycket omfattande erfarenhet av projekthantering inom HR och ekonomi.

Rätt verktyg

IT-lösningar som både garanterar effektivitet idag och som kan växa tillsammans med din verksamhet. Antingen som separata produkter, som SaaS-lösningar, webbaserade verktyg eller en kombination av dessa.

Rätt fokus

Genom att identifiera de delar av verksamheten där outsourcing ger bättre effekt till en lägre totalkostnad. Med Aditro som outsourcingpartner får du garanterade funktioner och kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Rätt tajming

Genom att kunna avgöra hur länge existerande system och rutiner är effektiva och när de börjar kosta mer än de smakar, kan du maximera dina investeringar utan att ge avkall på effektivitet. Här finns Aditro med och kan föreslå rätt lösningar i rätt tid.