Över 50 års erfarenhet av löne-, personal- och ekonomiadministration

Aditros rötter går tillbaka till 1960-talet då hela IT-branschen egentligen föddes. Aditros löne- och bokföringsprogram utvecklades först i både Sverige och Finland av företag som senare blev Tietotehdas i Finland och Kommundata i Sverige. Båda grundades 1968.

Konsolideringen av marknaden påbörjades på 1980-talet och fortsatte starkt under 1990-talet. Ett viktigt år i Aditros historia var 1995. I Finland slogs Tietotehdas, Unic och VTKK samman och Tieto föddes. I Sverige ändrade Kommundata några år tidigare sitt namn till Dialog som sedan köptes upp av Celsius, som 1995 bytte namn till Enator. Tieto hade redan tidigare bedrivit löneverksamhet i Sverige genom uppköpet av Datema 1987. Under 1996–1997 köpte Tieto två företag i Norge: AXO Systems och Huldt & Lillevik. Under 1999 slogs Tieto och Enator samman till TietoEnator.

Ett av TietoEnators affärsområden är grunden för dagens Aditro som baseras på framgångsrika sammanslagningar och uppköp som under 2000-talet har enats under ett namn: Aditro.