Vi är Aditro

Hos Aditro förstår vi våra kunders behov att förbättra effektiviteten, att snabbt kunna svara på det skiftande affärsklimatet och att dra mer strategiska fördelar av personal- och ekonomiförvaltningen. Vi är i den unika positionen att kunna stötta dessa behov.

Aditro är oöverträffad i digitala, automatiserade affärsprocesser

Vi erbjuder innovativa, flexibla lösningar och tjänster, skickliga människor samt slagkraftiga processer. Med andra ord förenklar vi arbetsvardagen för våra kunder så att de kan fokusera på sina strategiska verksamhetsområden.

Användarvänliga och rollbaserade lösningar

Våra användarvänliga och rollbaserade lösningar erbjuder både medarbetare, chefer samt specialister de rätta verktygen för en enklare och mer flexibel användarupplevelse. Vi erbjuder verktygen för att skapa en enklare jobbvardag genom ett innovativt användargränssnitt som du kan komma åt från din dator, smartphone eller surfplatta.

Över 800 skickliga Aditro-proffs betjänar över 1500 kunder med målsättningen att skapa en förstklassig kundupplevelse och värde. Vi finns nära dig för optimalt affärsstöd, on line när helst du behöver. Efter ett halvt sekel av nordiskt ledarskap med lösningar inom personal- och ekonomiförvaltning vet vi hur vi kan förenkla din jobbvardag och tillåta dig att fokusera på din verksamhet.    

Aditro i siffror

  • Våra system hanterar 17 miljoner lönebesked varje år.
  • Lönesystemen bearbetar cirka 640 miljarder svenska kronor per år i form personalrelaterade kostnader.
  • Outsourcingenheten på Aditro hanterar 2,4 miljoner lönebesked.
  • Systemen levererar mer än 5 miljoner fakturor varje år.
  • Vi besitter 50  års expertkunskap och erfarenhet.


Aditro - Our focus benefits yours.