Leveransmodeller

Leveransmodeller som passar dina behov

Vi levererar våra lösningar i olika former; som programvara att hantera i egen regi, tjänst via molnet eller outsourcat -  vi kombinerar även dessa där så är tillämpligt.

Vi presenterar alltid den bästa modellen för din organisation. Aditros modeller bygger på "best practice" baserad på mer än 45 års erfarenhet. och kombinerar kostnadsbesparingar med hög kvalitet.

Vi kan flexibelt kombinera ny teknik och nya lösningar med dina befintliga system så att det passar dina behov. Vi kan använda olika leveransmodeller för att hantera personal- och ekonomiförvaltningsprocesser:

   

  Molntjänster

  • Programvarulösningen levereras såsom tjänst
  • Aditro driftar, förvaltar, supporterar och utvecklar lösningen

   

  Outsourcing

  • Aditro tar ansvar för att driva hela eller utvalda delar av HR- och/eller ekonomiprocesserna
  • Vi hanterar IT, själva processen och all kompetens omkring den
   

  Programvara

  • Ni väljer den eller de mest lämpliga programvarulösningarna och hanterar dem i egen regi
  • Till lösningen tillhandahåller vi konsultation, implementationer, underhåll och support under lösningens hela livscykel

   

  Vi hjälper dig att identifiera vilken modell som passar din organisation bäst.