Projektledning och styrning vid förändringar

Skicklig projekthantering är nyckeln till ett framgångsrikt projektgenomförande. Systematisk projekthantering säkerställer att projektteamet arbetar effektivt genom de olika projektfaserna och mot samma mål. En framgångsrik projektstyrning hanterar både förändringar och identifiering av  risker på samma metodiska sätt samt säkerställer att projektresultatet uppnås på tid och till planerad budget. Förstklassig projekthantering har stor betydelse för projektets framgång.

Vår projekthantering baseras på metoden PPS (Practical Project Steering). Metoden omfattas av:

  • En väletablerad projekthanteringsmodell som innefattar en styrgrupp, projektgrupp och kontrollpunkter från projektstart till slutförande
  • Mätbara resultat definieras för samtliga projektfaser
  • Förändringshantering under projektet
  • En systematisk och fasindelad utvecklingsmodell de nya metoder som skapats i projektet       

Ett av de viktigaste fokusområdena under projektet är förändringshantering. Det är oerhört viktigt att redan från dag ett kunna implementera nya metoder som skapats i ett projekt i organisationen och att de förväntade fördelarna med förändringen kan uppnås. Förändringshanteringsuppgifter innefattar kommunikation med målgrupper, att väcka engagemang hos användargrupper, tillhandahålla utbildning om de nya metoderna, insamling av feedback samt både mätning och utvärdering av framgångar. Vi ger kunderna den support de behöver för att uppfylla deras förändringshanteringsbehov, i de största projekten har våra kunder anlitat en Aditro-konsult på heltid för att sköta förändringshanteringen inom organisationen.