Lösnings- och tekniska konsulter

Verksamhetsprocesser mobiliserar organisationens strategier. Därför är det viktigt att HR- och lönelösningen stöder organisationens processer. Med Aditros erfarna tekniska konsulter får du omfattande och ingående kompetens vid införandet så att dina HR- och lönesystem effektivt stöder organisationens processer. Dessutom måste HR- och lönelösningen, med få undantag, integreras med övriga system och rutiner inom organisationen. Våra integreringslösningar möjliggör en effektiv teknisk driftmiljö och informationsanvändning.

Våra standardlösningar bygger på vår långa erfarenhet – men om våra färdiga lösningar inte passar dina behov så skräddarsyr vi en lösning som passar dig. Vi arbetar  utifrån "best practice" metoder som säkerställer ett effektivt införande av Aditros lösningar och tjänster oavsett om du väljer en av våra molntjänster eller en mer traditionell leveransmodell.