Konsulter inom processutveckling och HR strategi

Effektivitet och kostnadsbesparingar är ledord för oss i de uppdrag vi tillsammans med våra kunder genomför dagligen. Vi hjälper våra kunder att utveckla verksamhetsmodeller och processer så att de bättre kan koppla strategiska mål och planer till sina projekt inom HR- och lönehanteringssystem. Aditro har mer än 50 års erfarenhet inom HR- och löneprocesser som i kombination med vår breda nordiska kundkrets innebär att vi kan erbjuda våra kunder konkreta förbättringar och analyser som ger påtagliga resultat med små utlägg och snabbt genomförande.

 
Exempel på våra processkonsulttjänster:

Stöd för beslutsfattande:

 • Nulägesanalyser och beslutsunderlag
 • Förstudier och benchmark
 • Realiseing av förbättringar inom löne- och HR-processer     

Utveckling och implementering av strategiska HR-processer

 • Medarbetarutveckling
 • Prestation- och kompetenshantering
 • Ersättningsmodeller
 • Karriär- och efterträdarplanering
 • HR-planering och införande     

Optimering och datorisering av administrativa HR-processer

 • Rekrytering
 • Karriärhantering för personal
 • Lönetjänster
 • Tidshantering, resurs- och arbetsplanering samt schemaläggning
 • Resehantering