Konsulttjänster

Konsulttjänster

Visste du att våra konsulter har med sig ett arbetssätt som bygger på ständiga förbättringar? Det är mycket uppskattat av våra kunder och inte minst värdefullt då det möjliggör identifieringar av effektivisering både vid utveckling av storskaliga projekt och små där det krävs snabba förändringar.

Vi står inför nya utmaningar och effektivitetskrav varje dag. Förändringen är inte bara oundviklig utan konstant. Om du strävar efter att vara konkurrenskraftig på marknaden så räcker det inte med att bara anpassa dig – du måste gå ett steg längre.

Effektivitetskrav och ökad konkurrens är idag en realitet för många av våra kunder. Dagens utmaningar och strävan att vara konkurrenskraftig på marknaden kräver ofta att vi utmanar befintliga strukturer och arbetsätt för att kunna gå ett steg längre. Ständiga förbättringar och anpassningsförmåga är nyckelord inte bara idag utan även för att möta morgondagens utmaningar på ett framgångsrikt sätt!

Våra konsulttjänster hjälper dig möta utmaningar och skapa konkret mervärde för din verksamhet där vi har fokus är på genomförande och kostnadseffektivitet. Vår service portfölj innehåller såväl "best practice" implementeringar av tjänster som lösningar inom HR- och Löneområdet.

Aditro erbjuder:

 • Teknisk- och affärsutvecklande HR och Löneexpertis från en och samma leverantör
 • Kontinuerliga förbättringar som möjliggör identifiering och implementering av kostnadsbesparingar
 • Hög kvalitet och säkerhet
 • Praktiskt angreppssätt med fasindelad utveckling
 • Nordisk kompetens kombinerad med lokala behov och tjänster
 • Tjänster baserade på kundens behov:
  • organisations- och processförändringar
  • outsourcingprocesser
  • effektiva IT-lösningar