Tidrapportering

Tidsplaneringsverktyget som sparar tid

Med Aditro Time & Planning blir tidshanteringen enklare. Frånvarorapportering, godkännande och export till lön sker snabbt och smidigt. Programmet har stöd för planering, bemanning, tidsregistrering, projektrapportering, kostnadskalkylering och verksamhetsuppföljning. 

Tidsregistrering

 • Registrera tid
 • Skicka och godkänn övertid
 • Tids-, närvaro- och frånvaroregistrering
 • Övertid och skiftändringar
 • Påminnelser till arbetstagare och godkännare

Planering och kalkylering

 • Jobbförfrågningar och ledighet
 • Resursbehov och kompetens
 • Tidsplanering, arbetsplaner och bemanningsplaner
 • Uträkning av arbetstid i enlighet med lagar och regler
 • Beräknade kostnader, prognoser och faktiska kostnader
 • Inställningar för arbetstid och ledighet
 • Anställdas behov och kompetens
 • Kostnadsöverslag på arbetstid i enlighet med arbetsmiljölagen
 • Översikt och fördelning av kostnader – beräknade kostnader mäts mot faktiska kostnader

Översikt över anställda och användning av vikarier

 • Egen sida för inhyrd arbetskraft/vikarier
 • Boka, godkänn och tillkalla vikarier via sms
 • Prioriteringar mellan ledig personal och vikarier

 

Vill du istället läsa om våra lönesystem? Klicka här.