Talent Management - Competence

Verktyget för kompetensförsörjning

Competence ger dig en översikt över företagets totala kompetens. Har dina anställda den kompetens som behövs för att utföra jobbet? Med denna modul kan du hantera information om relevant kompetens baserat på ditt företags behov av kunskaps- och talangplanering. Här har du möjlighet att registrera enskild kompetens, ange kompetenskrav för en befattning/roll, ta ut olika analyser efter organisation, grupp eller individ.

Stöd för verksamhetsmål

  • Återspegla kompetensbehoven i företagen
  • Sök och finn rätt kompetens för olika behov

Kompetenshantering

  • Samla in och lagra information om nyckelkompetens
  • Ange kompetensprofil för olika roller och befattningar

GAP-analys

  • På individ- och/eller gruppnivå
  • Individuell kompetensprofil jämfört med rollprofil
  • Synliggör kompetensglapp

Läs vidare om verktyget för målstyrning här.