Performance Management

Få ut mer av din verksamhetsstyrning

Performance Management kallas den process som en organisation använder för att få sina resurser, system och medarbetare att nå strategiska mål och prioriteringar. Aditro Perform förverkligar företagets verksamhetsstrategier genom målstyrning, medarbetarsamtal och prestationsutvärderingar. Modulen omfattar uppföljning av medarbetare och samtal där teammål och individuella mål följs upp. Detta ger chefer och HR-personal en översikt och statistik över företagets tillstånd.

Målstyrning:

  • Ange mål för enheter och anställda i linje med företagets strategi
  • Distribuera verksamhetsmålen till alla led i organisationen
  • Möjlighet att ändra och uppdatera utvecklingen

Medarbetarsamtal:

  • Förbered, genomför och dokumentera dina medarbetarsamtal
  • Utvärdera prestationer på överordnad nivå och/eller för delmål
  • Digital signatur från båda parter efter samtalet.
  • Uppföljningsfunktioner för HR-avdelningen för (icke) genomförda samtal.

 

Läs vidare om verktyget för kompetensförsörjning här.