Talent Management

Behöver du hjälp med att hitta, utveckla och behålla nyckelpersoner som formar och bidrar till ditt företags utveckling? Med Aditros Talent Management kan du göra allt detta.

De anställda är företagets viktigaste resurs för att kunna konkurera med marknadskonkurrenter. Oavsett om ditt företag vill arbeta med ledarutbildningar, traineeprogram, karriärcoaching, mentorprogram, kompetensöverföring, 360 graders feedback, teambuilding eller olika testmetoder har vi verktygen som kan hjälpa dig få ut mer av ditt arbete.

Course

Med Course får du kontroll över företagets kursaktiviteter för både interna och externa deltagare. Chefer och anställda kan själv anmäla sitt intresse via webben, där de kan se kurs, innehåll, syfte, priser och kursledare.

Läs mer om Course >>

Competence

Har dina anställda den kompetens som behövs för att utföra jobbet? Competence ger dig en översikt över företagets totala kompetens.

Läs mer om Aditro Competence >>

Performance Management

Aditro Perform förverkligar företagets verksamhetsstrategier genom målstyrning, medarbetarsamtal och prestationsutvärderingar.

Läs mer om Aditro Perform >>