Reseräkningar

Hantera dina resor och utlägg enkelt med Aditro Trip & Expense

Aditro Trip & Expense omfattar allt från godkännande av resekostnader, reseräkningar , uppehälle och resekostnader till rese- och utläggsersättning. Modulen täcker alla behov inom nordiska resor och utlägg med ett enkelt användargränssnitt för både den resande, attestanten och godkännaren. Modulen ger dig flexibilitet i uppsättningen av regler för godkännande av resor och utlägg.

 

Beprövad lösning

 • Nordisk lösning för hantering av företagsresor
 • Inrikesresor
 • Utrikesresor
 • Reseräkningar
 • Ersättningar
 • Hantering av förskottsutbetalningar
 • Körjournal

Integrationer

 • Resebyråer
 • Kreditkortsföretag

Innehåller

 • Lagar och regler (Sve/Nor/Fin)
 • Uppföljning av reseplaner och kostnader

 

Vill du istället veta mer om digital lönespecifikation? Klicka här.