Löneförhandling

Aditro Salary Review förenklar löneförhandlingarna i ditt företag. Modulen stödjer processens alla faser, från uppsättning av regler, förslag till ny lön, simulering av resultat och kalkyleringar, till uppdatering av lönesystemet med ny godkänd lön de för anställda. Modulen är uppbyggd av flera parallella modeller för simulering av en löneuppgörelse. De baseras på definitioner av kolumner med räkneregler och urvalskriterier som sätts samman i en modell. Här är det också möjligt att hämta historiska löneuppgifter. Data kan överföras till Excel och fyllas i för en presentation (grafik). När uppgörelsen är klar finns en överföringsrutin som uppdaterar personaldelen med ikraftträdandedatum.

Konfigurering och kalkylering

  • Regler för fördelning av löneändringar
  • Kalkylering
  • Simulering av utfall

Informationshantering och arbetsflöde
 

  • Delegera individuella löneändringar till chefer
  • Administratörer godkänner eller avvisar chefers förslag
  • Avvisade förslag skickas tillbaka till föregående nivå med kommentarer

Export av resultat till lönemotor

 

Vill du istället veta mer om våra lönesystem? Klicka här.