E&O - personaladministration

Personaladministrationens grundsten

Employment & Organization är grundmodulen i Aditro HRM Suite och grunden för alla andra moduler. Den här modulen kontrollerar all datainformation och datatillgång. Modulen är dynamisk och ger dig en möjlighet att optimera organisationen. 


Med den här modulen får du en översikt över dina personalresurser på arbetsplatsen. Modulen är byggd med en komplett HR-masterfunktionalitet. Här kan du hantera godkännanden och beslut i enlighet med ditt företags hierarki och struktur. Modulen förenklar organisationsändringar med hjälp av simuleringar.
 

Hantering av anställdas livscykel

 • Hantering av anställning
  • Nyanställningar
  • Ändrade anställningar
  • Avslut av arbetsrelation
  • Återanställning
    
 • Hantering av anställningsinformation
  • Tillgång till anställningsdata för kontroll och uppdateringar
  • HR-register
    

 Masterdatasystem

 • Masterdatasystem för all HR-relaterad information
  • Masterdata för andra system med HR-information
  • Omfattande rapporteringsfunktioner
  • Standardrapporter
  • Exportmöjligheter till Excel
    
 • Masterdatasystem för organisationsstrukturer
  • Datatillgångsstyrning - vilka anställda har du tillgång till?
  • Koppla anställda till din organisation
    
 • Styr organisationsförändringar
  • Dagens situation som utgångspunkt för diskussioner
  • Simulera och diskutera nya modeller för organisationen
  • Beslut och genomförande (export till andra system)

 

Vill du istället veta mer om Aditros lönesystem? Här finns mer information.