eArkiv

product-icon

eArkiv förenklar din arkivering och åtkomst till informationen

Ständigt växande arkiv är en utmaning för många företag och organisationer. Arkiveringsarbetet är ofta manuellt och tidskrävande - dokumenten mottas, sorteras, kontrolleras, indexeras, återsöks och kopieras i flertalet organisationer. Växande arkiv innebär dessutom att det fysiska utrymmet för lagring ofta blir omfattande. För att effektivt använda arkiverat material måste rätt och fullständig dokumentation finnas tillgängligt i rätt format och på rätt ställe.

e-Arkiv har precis som den fysiska motsvarigheten ett huvudsakligt syfte att långsiktigt bevara sitt innehåll. Ett e-Arkivs innehåll kan variera och det är också vanligt med skiftande behov för hur olika informationstyper ska hanteras.

I de flesta organisationer finns handlingar som av juridiska skäl måste bevaras för all framtid eller under många år framåt. Delar av denna information återsöks det sällan i och endast ett fåtal i organisationen har eller ska ha tillgång till den. Likaså kan det finnas handlingar som återsöks mer frekvent, som ett stort antal anställda ska ha tillgång till, men endast ett fåtal ska ha möjlighet att förvalta.

Ett e-Arkiv ska ha möjlighet att ta hänsyn till olika informationstyper och verksamheters behov i frågor som gäller sökbegrepp, tillgänglighet, behörighetsstyrning, tid för bevarande och mycket annat.

Exempel på arkiv är Personaktsarkiv, Kontraktsarkiv, Avtalsarkiv och arkiverat Kundtjänstmaterial.

MicroWeb e-Arkiv

 • Snabb och säker tillgång till rätt dokument

  • Minimera manuell hantering och spridning av arkiv på flera ställen
  • Enkel åtkomst via elektroniskt e-Arkiv
  • Beaktande av sekretess och behörigheter
  • Överskådlighet och enkel sökbarhet över arkiverat material
 • Korrekt arkivering av originalhandlingar och elektroniska dokument

  • Långtidsarkivering enligt Svensk Arkivstandard
  • Elektroniska handlingar arkiveras i samma e-Arkiv
  • Hanterar samtliga lagkrav (PUL, sekretess mm)
 • Framtidssäkrad hantering

 • Frigjorda lokalytor

MicroWeb e-Arkiv innehåller flera anpassningar för specifika informationstyper. Eftersom MicroData själva äger, anpassar och utvecklar mjukvara för MicroWeb e-Arkiv, har vi möjlighet att skräddarsy lösningar utifrån olika behov.

Levereras som tjänst

MicroWeb e-Arkiv levereras som en tjänst fri från klientinstallationer och långa uppstarter. Microdata äger och driftar sina egna två serverhallar i Sverige samt garanterar tillgänglighet av sina tjänster upp till 99 procent.

MicroWeb e-Arkiv har koppling till Aditros HRM-lösningar som gör generering och åtkomst enklare för er som redan använder våra personalsystem.

 

Läs mer om MicroWeb e-Arkiv på MicroDatas webbsida >>