Aditro HR-service

Aditros HR tjänster innebär en effektiv hantering av er HR administration. Från vårt erbjudande kan du efter behov välja tjänster inom områdena;

  • Rekrytering
  • Hantering av hela anställningsprocessen från nyanställning till avslut
  • Kompensation och förmåner
  • Pension

Tjänsterna baseras på Aditros systemlösning för dessa processer. I tjänsten ingår också tillgång till Aditros webbaserade Självservice som innehåller information samt kanaler för support. Till varje tjänst ingår alltid kundservice och support för medarbetare och chefer. 

Vi har standardiserade tjänster inom dessa områden med färdiga tjänstebeskrivningar som tydligt definierar ansvar och roller. Vår etablerade samverkansmodell garanterar kontinuerlig utveckling av tjänsterna. Även implementationen av tjänsten baseras på ett standardiserat tillvägagångssätt.

Tjänsten kan anpassas med tilläggstjänster efter önskemål och behov.