Outsourcing Lön och HR

Outsourcing av lön och HR

Kan outsourcing förbättra er affärsstödjande verksamhet? Ja, det kan det.

Outsourcing av lön och HR blir allt vanligare och många företag ser fördelarna och tryggheten i att ha en outsourcingpartner som sköter administrationen åt dem. Aditro kan hjälpa dig med all din lön och HR, eller bara en liten del.

Fördelar för dig som kund:

 • få tid över och fokusera på din kärnverksamhet
 • från fast till rörlig kostnad
 • kvalitetssäkrade tjänster med avtalade servicenivåer
 • självservicefunktion för chefer och medarbetare
 • tillgång till expertis
 • kostnadseffektivitet och ständig utveckling

Aditros outsourcingtjänster inkluderar:

 • Professionella medarbetare
 • IT-stöd
 • Effektiva processer
 • Kvalitetsuppföljning via SLA:er och KPI:er
 • Kontinuerlig utveckling av tjänsterna

 


 

En och samma leverantör av kostnadseffektiv Outsourcing av Lön och HR

Vi erbjuder kostnadseffektiva och säkra outsourcingtjänster av er HR- och  löneadministration samt reseräkningshantering. Dessa  kräver specialistkunskaper som ständigt måste uppdateras på grund av bland annat ändringar i lagstiftning och kollektivavtal.  Tjänsterna kräver också ett effektivt IT-stöd och djup kunskap om dessa. Vi kan både processerna och har IT-stödet för att stödja dessa! 

”Allt hos samma leverantör” i Norden och Estland

Vi erbjuder samma tjänster och SLA:er i dessa länder - med hänsyn till lokala krav. Vi kan erbjuda ett Nordiskt avtal  – oavsett land, språk och kollektivavtal. Vår modell med ett avtal ger också skalfördelar. Tillsammans kan vi utveckla och standardisera tjänsteprocesser för hela din organisation, i alla Nordiska länder där du har verksamhet.

Störst i Norden – med 50 års erfarenhet

Aditros medarbetare har många års erfarenhet av outsourcingtjänster inom HR, lön och resehantering. Vår roll som leverantör av både systemlösningar och outsourcingtjänster kompletterar varandra väl och säkerställer kvalitet och kontinuerlig utveckling av tjänsterna.

Visste du att Aditro tillsammans med SD Worx levererar Outsourcing av Lön och HR till kunder i 27 länder? Det innebär att vi är Europas mest tillgängliga outsourcingpartner!

 

Ladda ner produktblad för Outsourcing >>

 

Klicka här för att se filmen om hur Caruna valde att använda Aditro för sin outsourcing av lön >> Se filmen om när Caruna valde Aditro som leverantör av löne outsourcing