Total Compensation Management

Total Compensation Management

 

Förenkla hanteringen och administrationen av ersättningar och förmåner för både medarbetare och experter på HR eller ekonomi.

Tjänsterna i Aditro TCM omfattar allt från moduler för employer branding till nischade pensionstjänster. Snabb åtkomst, enkel administration och funktioner som baseras på uppdaterade och pålitliga data är viktiga beståndsdelar – det ger automatiserade tjänster som är enkla att använda och ger exakta resultat. Vi kallar tjänsterna Aditro Benefits och Aditro Pension.
 

Automatiserade tjänster - för HR och ekonomi

Med Aditro Benefits kan HR synliggöra de ersättningar och förmåner som erbjuds, tydligt och effektivt, till hela organisationen. Tjänsterna är digitaliserade, med en hög nivå av automatisering. Alla lönepåverkande transaktioner, exempelvis subventionerad friskvård, är helt automatiserade på Aditro Benefits Marknadsplats (My Marketplace). Det sparar administrativt arbete.

En översikt över status och trender finns tillgänglig för att stödja rapportering, analys och uppföljning. Det är ett användbart verktyg för att vidareutveckla strategier för förmåner och ersättningar.

Säkerställ korrekta pensionsbetalningar

Med Aditro Pension kan ekonomi och HR säkerställa korrekta pensionskostnader, pensionsbetalningar och bokföringsorder. Beräkningarna görs per individ, vilket betyder att inga schablonvärden, utan verkliga siffror, används. Tjänsterna ger en solid plattform för prognoser och budgetering av pensionskostnader – automatiserat och exakt.

Allt-i-ett-service för medarbetare

Med Aditro Benefits (My Vizualiser) får medarbetarna en tydlig, aktuell och personlig översikt över vilka förmåner de använder och vilka som finns tillgängliga. Gränssnittet är lätt att förstå och navigera i, med förenklad administration. Faktiska siffror för lön och skatt används för att beräkna och visa värdet av en vald förmån.

Medarbetarna har också glädje av marknadsplatsen (My Marketplace), som innehåller intelligenta kostnadsbesparande erbjudanden. Köpprocessen är automatisk – det gäller även utläggshanteringen för lönepåverkande köp.

Chefer bygger kunskap

Med hjälp av de här tjänsterna får chefer kunskap om den totala kompensationen, inklusive pensionskostnaderna. Det är användbara insikter för lönerevisioner och rekrytering.

Molntjänst med tilläggstjänster

Aditro® Total Compensation Management är en samling molntjänster med tilläggstjänster. Det betyder att Aditro sköter IT-drift, utveckling och teknisk support. Tjänsten är alltid uppdaterad och tillgänglig dygnet runt, överallt, från alla sorters enheter; via Internet, smarta mobiler och surfplattor.

Bland tilläggstjänsterna finns exempelvis användarsupport, administration av förmåner och hantering av månatliga pensionsbetalningar.
 

Hör av dig!
Vi vill gärna träffa dig och berätta mer om vår tjänst. Skicka ett mail till: salj@aditro.com så kontaktar vi dig.

 

Aditro Total Compensation Management är:

Enkelt

 • Snabb åtkomst
 • Intuitivt med stödjande funktioner
 • Individualiserat, baserat på roller

Automatiskt

 • Administrationstjänster
 • Betalningslösningar
 • Transaktionsdata för lönepåverkande köp
 • Kontrolltjänster
 • Rapporter för prognoser och budget
 • Bokföringsordrar

Exakt

 • Uppdaterade datakällor
 • Pålitliga beräkningar