Aditro Löneservice

Räcker inte tiden till? Vill ni hellre fokusera på er kärnverksamhet istället för att administrera lön? Med Aditro Löneservice slipper ni oroa er för att göra fel beräkningar eller att resurserna inte räcker till. Tjänsten riktar sig till medelstora och stora organisationer. Hela den löneadministrativa processen - från kvalitetssäkring av indata till utbetalning och rapportering till myndigheter ingår. Utöver detta får ni även Aditro Självservice till chefer och medarbetare för rapportering och uppföljning. Självklart glömmer vi inte att erbjuda en servicedesk för chefer och medarbetare.

Vi erbjuder även tjänst för Reseräkningsadministration som omfattar kvittokontroll och utbetalning. Även för denna tjänst erbjuds Aditro Självservice för rapportering av resor.

Vi har standardiserade tjänster inom lön och reseräkning med färdiga tjänstebeskrivningar som tydligt definierar ansvar och roller. Vår etablerade samverkansmodell garanterar kontinuerlig utveckling av tjänsterna. Även införandet av tjänsten baseras på ett standardiserat tillvägagångssätt.

Tjänsteinnehållet kan skräddarsys efter kunders önskemål vid behov.

Lönetjänsten omfattar:

 • Kvalitetssäkra indata
 • Kompletterande registrering av förmåner och avdrag
 • Lönekörning
 • Kontroll och avstämning
 • Utbetala lön
 • Rapportering myndigheter
 • Rapportering internt
 • Förfrågningar - Skatteverk och Försäkringskassan
 • Semesterårsrutiner
 • Årsrutiner
 • Arkivering
 • Servicedesk

Fördelar:

 • Tryggt och kostnadseffektivt
 • Fokus på kärnverksamhet
 • Från fast till rörlig kostnad
 • Kvalitetssäkrade tjänster med avtalade servicenivåer
 • Självservicefunktion för chefer och medarbetare
 • Tillgång till expertis
 • Ständig utveckling
 • Enkelt och effektivt införande