Jessica Melander och Mikael Lindell – Modern personalpolitik sätter Aditros anställda i fokus

Jessica Melander och Mikael Lindell

Aditro har de senaste åren genomfört en rad stora förändringar som påverkat själva organisationen samt även hela företagets arbetssätt. Förändringarna har gjorts för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för Aditros kunder. Denna förändringsprocess har på ett utökat sätt öppnat upp stora möjligheter till intern rörlighet för Aditros medarbetare.

Jessica Melander, Application Consultant på Wemore (Aditros senaste HRM-system), och Mikael Lindell, Support Director, är två ambitiösa medarbetare som båda har fått ta del av effekterna av det nya Aditro.

Vill erbjuda bästa stöd för kunden

Som ett nordiskt företag är Aditro representerat i Finland, Sverige, Norge och Estland. Tidigare har hela organisationen styrts på en nordisk nivå men för att kunna svara på de behov som finns i respektive land, bröts detta ner till landsnivå. Som ansvarig för Aditros kund- och användarsupport i Sverige ser Mikael en klar förbättring:

Som effekt av förändringen styr vi mer över oss själva vilket har förtydligat våra interna samarbets- och kommunikationskanaler. I maj 2016 kommer vi vårt huvudkontor att flytta till nya lokaler som kommer stötta vårt nya arbetssätt ytterligare. Med införandet av ett mer öppet kontor skapas bättre kommunikation över teamgränserna vilket kommer gynna såväl oss som våra kunder.

Kompetens över svenska gränser

Jessica berättar att det är lätt att trivas på Aditro och att det finns en bra spridning på medarbetarnas kön, ålder och nationalitet. Enligt Jessica är det viktigt att man vid rekrytering tittar över de svenska gränserna för att hitta den kompetens som företaget behöver, framförallt inom IT:

I projektet jag arbetar just nu är vi en härlig mix av nationaliteter och flera personer har Aditro som sin första arbetsgivare i Sverige. Det är också ett jämställt företag och de tre chefer som jag har haft under min tid här har alla varit kvinnliga. Det känns såklart positivt för mig själv om jag skulle vilja klättra i framtiden.

Mikael, som själv kommer från Finland, fyller i:

I vårt supportteam i Sverige är det faktiskt fler tjejer än killar och överlag har vi en bra mix av unga och mer erfarna personer, något som skapar väldigt framgångsrika teamarbeten. Vid rekrytering tittar vi på kompetens och drivkraft och för den som har viljan kan man komma långt inom Aditro.

Spännande utsikter för den ambitiösa på Aditro

Mikael började på Aditro 2012 som teamledare för en grupp applikationskonsulter. Efter något år tilldelades han ansvaret för Aditros servicedesk och idag ansvarar han även över utbildningsverksamheten.

Spontant tycker jag att företagskulturen är väldigt öppen och tillåtande här. Aditro är en organisation som ger möjligheter till den som vill, sen är det upp till individen att nappa. I min resa syns detta tydligt då jag har fått möjligheter till mer ansvar, vågat ta mig an uppgifterna och fått stöd i processen.

Likt Mikael har även Jessica erbjudits nya utmaningar inom Aditro. Som personalvetare i grunden och bakgrund inom bemanningsbranschen ville Jessica 2013 bredda sina kunskaper inom HR och sökte en tjänst som HR-generalist på Aditro. När hennes vikariat gick ut blev hon tipsad att söka tjänsten som applikationskonsult inom myHRM. Några månader senare var hon fast anställd på hennes nuvarande position.

Mina chefer har alltid varit lyhörda till vilka arbetsuppgifter som jag trivs med och inom vilka områden jag vill utvecklas. Samtidigt finns det stora möjligheter att påverka sin egen roll på Aditro. Man uppmuntras till att söka tjänster internt och vid rekrytering tittar man alltid på vad det finns för intern kompetens innan det nyanställs, avslutar Jessica.

Vill du bli Jessicas och Mikaels kollega?

Klicka här för att se våra lediga jobb >>