Webinar: Varför digitalisera HR? - en introduktion för dig som står i startgroparna

Digitalisering av HR-processer är egentligen ofrånkomligt och begreppet digital HR kommer att försvinna i takt med att HR i stort blir allt mer digitalt. Är ditt företag i startgroparna för att påbörja arbetet med digitalisering av HR och funderar du på nyttan med det?

 

 
Event end date