Gustav Helgesson - Applikationskonsult HR

Gustav Helgesson Application Consultant HR

Intervju med Gustav Helgesson som jobbar som applikationskonsult inom HR hos oss på Aditro.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

Ingen dag är den andra lik. Ibland är det kundmöten, ibland jobbar jag med projektet på kontoret. Vi arbetar i projektform och kan jobba antingen i analysfas eller konfigurationsfas. Sen kan det handla om att lösa olika problem eller frågor från kunden relaterade till HR-processer, exempelvis hur systemet kan stödja kring nyanställningar och avslut. Ibland består min arbetsdag av internt arbete, till exempel att säkerställa att dokumentation och manualer är up to date. Det ingår också i mitt jobb att vara delaktig i produktutvecklandet, så ibland kan jag skissa på ny funktionalitet tillsammans med utvecklingsteamen. Men främst består mitt arbete av kundkontakt, vilket även kan innebära att hålla utbildningar och dema en produkt för en kund.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det är ett väldigt omväxlande jobb, vi jobbar med olika kunder i olika branscher och alla har sina HR-processer. Ena dagen kan man jobba med en kund inom tillverkningsindustrin och nästa dag någon från bemanningsbranschen.

Det är det som är roligast med mitt jobb, att det är så stor variation. Normalt sett i en konsultorganisation har man sina kunder och sina system, på Aditro är det en större bredd.

Berätta lite om teamet du jobbar i!

Vi är 9 personer som trots att vi är utspridda på olika orter är ett sammansvetsat team med gemensamma mål. Det är stor kompetensspridning inom gruppen och vi har både gamla HR-chefer och seniora personer i vårt team, samt nyexade med mer teknisk kompetens. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och är bra på att dela med oss av kunskap till varandra. Att ha ett bra teamsamarbete är en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb.

Den som skulle tycka om att jobba med oss är en person som gillar utmaningar, är driven, metodisk och analytiskt lagd. Någon som gillar att stå framför kund och ha kundkontakt, och som gillar att arbeta i projektform.

Varför tycker du man borde söka jobb hos oss på Aditro?

Det finns stora utvecklingsmöjligheter här och man kan utvecklas fritt åt olika håll. Man kan både jobba strategiskt med processer, men också mer tekniskt och bli specialist. Det finns olika vägar och områden att lära sig inom en tjänst och man blir en värdefull medlem i teamet.

Vill du bli Gustavs kollega?

Klicka här för att se våra lediga jobb >>