Emma Ardbo Johnard - Det gäller att våga utmana sig själv

 

Emma Ardbo Johnard

Namn: Emma Ardbo Johnard
Titel: Service Management, Strategic Development Initiative
Ålder: 41 år
Tid i företaget: 9 år (Sedan 2005)
Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi, Göteborgs Universitet
LinkedIn-profil

Som ledande nordisk leverantör inom personal- och ekonomiförvaltning utvecklar Aditros medarbetare innovativa lösningar och tjänster för att förenkla sina kunders vardag. Inom företaget finns möjlighet att ta sig an nya uppdrag och roller, då medarbetarna uppmuntras att utvecklas och ta karriären till nästa nivå.

Sedan september 2013 arbetar Emma Ardbo Johnard som ansvarig för service management i utvecklandet av Aditros nya nordiska molntjänst för HR Management. Innan dess har hon haft flera olika roller under de nio år hon varit anställd på företaget. Vi har ställt några frågor till Emma om hur det är att göra karriär på Aditro.

Vad innebär din nuvarande roll i Aditros pågående projekt?

Den nya molntjänsten vi utvecklar fokuserar på att förenkla vardagen för chefer och medarbetare hos våra kunder. Designen är intuitiv, användarstödet är integrerat i lösningen och standarduppsättning gör det enkelt att komma igång.

Mitt ansvar innefattar bland annat att säkerställa att vi har effektiva interna processer och team med engagerade medarbetare på plats för att leverera tjänsten. Jag ansvarar även för att ta fram en strategi för utveckling av kundportalen samt koordinera arbetet med att utveckla prismodell för tjänsten.

I utvecklingen av molntjänsten arbetar vi med att förstå vad våra kunder efterfrågar idag och förutspå vilka behov de har i framtiden. Genom att använda oss av agila metoder har vi en öppen dialog i teamet och ett nära samarbete där alla bidrar med sin expertis, men vi involverar även kunder, externa partners och andra delar av organisationen i vårt arbete.

Hur ser karriärmöjligheterna ut på företaget?

Är man tydlig med vad man vill och visar att man är intresserad av att utvecklas finns det stora möjligheter. Det gäller också att våga utmana sig själv. Mina chefer har alltid funnits där, lyssnat och givit råd vilket har hjälpt mig på vägen även i stunder då jag känt att min förmåga eller kunskap inte räckt till.

Jobbrotation uppmuntras och ses som någonting positivt, och man kan byta både avdelning och växla mellan roller som chef och specialist. På det sättet kan man få en ökad förståelse såväl för kundernas behov och krav som Aditros egna utmaningar och potential.

Vi har en hjälpsam arbetsmiljö, och varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan som ska se till att alla får utrymme och möjlighet att växa. För chefer har vi både utbildningstillfällen och nätverk med mindre grupper där chefer kan träffas och utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Hur jämställt är företaget?

Vi har en bra balans på Aditro, och sett till såväl nyrekryteringar som kompetensutveckling är företaget bra på att se till individens kompetens och lämplighet snarare än kön eller bakgrund. Könsfördelningen på chefsnivå är 47 procent kvinnor och 53 procent män, och jag upplever att karriärmöjligheterna är lika stora för kvinnor som de är för män.

Jag har själv varit föräldraledig med två barn under längre perioder. Som arbetsgivare tycker jag att Aditro gör mycket för att man ska kunna få ihop sitt yrkesliv med privatliv. Aditro erbjuder till exempel utökad föräldralön, flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans när det är möjligt.

Vad uppskattar du mest med Aditro?

Dels har vi en ledning som har en framåtanda, långsiktighet och ett driv som inspirerar mig och mina kollegor. Vi befinner oss i en spännande bransch med ständiga förändringar som hela tiden innebär nya utmaningar.

Dessutom uppskattar jag alla engagerade, kompetenta och hjälpsamma chefer och kollegor. Man får nya möjligheter att lära sig nytt och utvecklas, och behöver inte fastna i något utan har utrymme att röra på sig i den riktning man vill.