Aditro L - Löneadministration

Aditro L är ett komplett lönesystem som effektivt löser företagets löneadministration. Det är den svenska marknadens mest flexibla lösning vad avser automatiserade beräkningar. Med standardavtal som grund kan lokala tolkningar läggas in direkt av er utan någon ytterligare programmering. Aditro L stödjer mer än 120 kollektivavtal vilka levereras som standard.

Lösningen är en del av Aditros HRM Suite. Den riktar sig till privat sektor och framförallt medelstora och stora företag.

Aditro L är byggd för att ge företag kontroll över lönekostnaderna och se till att utbetalningar hanteras i enlighet med nationella lagar och regler. Detta kan vara allt från fast lön, deltidsutbetalningar, bonus och löneavtal till andra utbetalningar.

Huvudfunktioner:

 • Behandlingsregler
 • Egna begrepp och begreppsgrupper
 • Integrerat med Aditros HRM Suite
 • Integrationer till externa intressenter
 • Dynamisk rapportgenerator
 • Säkerhet

Viktigaste fördelarna:

 • Hög grad av automatik och processtöd
 • Systemet kan anpassas efter ditt företags specifika behov
 • Fördefinierade beräkningsregler
 • Möjlighet att själv bygga avancerade beräkningar
 • Integration med myndigheter, externa organisationer och ekonomisystem
 • Inkluderar ett kraftfullt rapporterings- och analysverktyg
 • Flexibel säkerhet genom användare, roller och populationer

 

Ladda ner produktbladet om Aditro L >>

Vill du veta mer, kontakta oss redan i dag, ring 010-451 10 00 eller via E-post: salj@aditro.com