Skriv ut

Aditro P

Aditro P är ett integrerat tid-, bemannings- och lönesystem för offentlig verksamhet. Den erbjuds separat men är också en del i Aditro Business Suite. Lösningen är ett C/S system, finns som rollbaserad webbapplikation och stöder medarbetare, arbetsledare, löne- och driftsadministratörer.

Modulerna som ingår stöder: Organisationsstruktur - Lönehantering med brutto- och nettobetalning - Förmåner och rabatter – Schemaläggning – Bemanningsplanering - Tid och närvaro – Resekostnader – Rapporter -I ntegration till olika myndigheter och verksamhetssytem

Aditro P har samarbetsavtal med TimeCare, Miljödata och WinLas. Lösningen erbjuds som programvara, tjänst via molnet eller outsourcat.

Huvudfunktioner:

 • Rollbaserat webbgränssnitt
 • Flex
 • Bemanning
 • Schema på webb för medarbetare och arbetsledare
 • Ekonomi
 • Rapporter

Viktigaste fördelarna:

 • Enkel att införa i hela organisationen
 • Flexmodulen täcker största delen av medarbetarens rapporteringsbehov
 • Tydlig överblick i det dagliga bemanningsarbetet
 • Gemensam schemaplanering för arbetstagare och arbetsledare
 • Väl utvecklat stöd för ekonomiintegrationer med kontering som skickas direkt till ekonomisystem
 • Färdiga och snabbt tillgängliga rapporter via webb
 • Egen kompetens kring driftshantering ej nödvändig
   

Vill du veta mer, kontakta oss redan i dag, ring 010- 451 23 23 eller via E-post: salj [at] aditro [dot] com 

Aditro P Lönesystem och Rekryteringssystem | Aditro

Aditro P är ett integrerat lönesystem och rekryteringssystem för offentlig verksamhet. Vi är specialiserade inom Lönesystem & HRM System samt Ekonomisystem.